Fundering gereed

Na het werk kreeg ik gelijk een update van mijn moeder. Het beton is gedroogd, dus werd het tijd het bekistingshout te verwijderen. Mijn vader is vandaag de hele dag bezig geweest dit te verwijderen. Om 16:00 gaf hij het echter op. Het losthalen van de bevestigingsschroeven wilde niet lukken omdat deze doordraaiden. De kans op beschadiging van de fundering en het aantal uren die er in moeten worden gestoken is daardoor groter dan de opbrengst van het bekistingshout. Het hout wat hij tóch lost heeft weten te krijgen wordt later gebruikt voor de vloer van de aanbouw.

Na het eten ben ik gelijk op de scooter heengereden om mee te helpen. Mijn moeder nam een warme maaltijd mee (macaroni! :D), mijn vader had immers nog niet gegeten. Terwijl de nodige buizen werden aangelegd ten behoeve van de hemel- en afvalwaterafvoer werd het voor mij tijd om zand te scheppen.

198 200 202 204 206 214

 

 

 

 

 

 

 

De rest van de foto’s vind je aan het einde van het foto album.